Kercaszomor Község Önkormányzata

9945 Kercaszomor, Fő út 57.

Felhívás

FELHÍVÁS!

A Kormány 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelete (a kijárási korlátozásról)  település szintű, helyi körülményekhez igazodó szükséges szabályok a (már előzetesen kiküldött értesítéseken túl) az alábbiakkal egészülnek ki, és  2020. 03. 28.-án  00-órától lesznek érvényben.
Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani. A lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására alapos indokkal kerülhet sor.

Ez lehet munkavégzés, -napközbeni felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése-egészségügyi séta – egészségügyi ellátás igénybevétele. A helyi élelmiszer boltban történő vásárlás esetén egyidőben a továbbiakban is 1 fő vásárló tartózkodhat. Kérjük az ottlétük során, viseljenek védőmaszkot, védőkesztyűt. Családtagjaink, saját és társaink védelme érdekében a 65. életévüket betöltött személyek a boltot hétfői napokon 12 és 13 óra között, keddtől szombatig 8 és 9 óra között kereshetik fel, míg ezen korosztály alattiak kerüljék ezen időszakot.

A Kühár Sörözőben – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos. Kivételt képez az elvitelre történő  vásárlás.

A heti rendszerességgel ürítésre kerülő hulladékgyűjtők mozgatásánál védőkesztyű alkalmazása javasolt, fogantyúját fertőtlenítsék, illetve közvetlenül utána mossanak kezet.

A korm.rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását a rendőrség ellenőrzi. Az  Rtv. szerinti intézkedéseket és kényszerítő eszközöket a szükségesség és arányosság követelménye betartásával az Rtv.-ben meghatározott módon alkalmazhatja és 5-től 500 ezer forintig szabálysértési pénzbírsággal sújthatja.

Kercaszomor 2020. 03. 27.

Kapornaky Sándor         

      polgármester  

Kercaszomor, a Legbátrabb Község

Kercaszomor a Nyugat-dunántúli régióban, Vas megye déli részén, az őriszentpéteri kistérségben található. A 245 lakosú község a Kerca patakvölgyében húzódik 5 kilométer hosszan, 1287 hektár területen.

A Történelmi Őrséghez tartozó Kerca és Szomoróc 1942-es egyesítésével jött létre a mai település. Mindkét falu lakói az első királyaink által az országhatár védelmével megbízott őrök utódai.

Ezt a hagyományt még a XX-ik században is őrizték: egyedül a Kárpát-medence községei közül fegyverrel szálltak szembe a betolakodókkal. Bátor tettüket az Országgyűlés törvénybe iktatta, a településnek a „Communitas Fortissima” – Legbátrabb Község címet adományozva.